مالکیت

بنیان گذار و مدیر عامل یونترنت : مهندس میلاد خانه (مجموعه فناوری اطلاعات میلاد)

سال ایجاد : 1394/05/18

فعالیت : موتور جستجو محصول و مجله فناوری – ورزشی – خانوادگی – کتاب خوانی و سلامت