Science Advances

1مطلب موجود می باشد.
علمی

قصه طاعون: یک بیماری به قدمت تاریخ تمدن


طاعون یکی از بیماری‌های مرگبار بشر است که از طریق جانوران دیگر به انسان منتقل می‌شود. هرچند نخستین مورد مستند تاریخ، از این بیماری مربوط به قرن…