هوا فضا و نجوم

28مطلب موجود می باشد.
هوا فضا و نجوم

اسپیس‌ایکس آزمایش سوخت‌رسانی راکت استارشیپ را برای اولین بار تکمیل کرد


هوا فضا و نجوم

ناسا به دنبال ساخت موشک هسته‌ای است


هوا فضا و نجوم

سفر به مریخ تنها در 45 روز


هوا فضا و نجوم

مشاهده بلعیده شدن یک ستاره توسط سیاه چاله با تلسکوپ هابل


هوا فضا و نجوم

کاوشگر استارداست با نمونه هایی از غبارهای کیهانی بعد از 7سال به زمین بازگشت


هوا فضا و نجوم

نتایج اولیه ناسا از ماموریت دارت چه چیزهای را نشان می دهد


هوا فضا و نجوم

پرتاب شدن ماهواره ناهید 1 و 2 تا پایان سال


هوا فضا و نجوم

امروز در فضا : پرتاپ اولین ماهواره استرالیا به نام Wresat


هوا فضا و نجوم

امروز در فضا : کشف کردن اولین تپ‌اختر توسط ستاره شناسان