گوگل لوگوی خود را در سالروز تولدسیلویا پلث، شاعر آمریکایی تغییر داد

اگرچه زندگی سیلویا پلث چندان طولانی نبود اما اشعار این شاعر که آینه‌ای از احساسات وی…