Softbank

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

Softbank از ربات خدمتکار Serviعرضه شد


شرکت ژاپنی Softbank (سافت‌بانک) از ربات جدیدی رونمایی کرد که می‌تواند در رستوان ها، سفارش غذای مشتری‌ها را به آن‌ها تحویل دهد. این ربات جدید که تحت…