Revivicor

1مطلب موجود می باشد.
علمی

یک استارتاپ آمریکایی ادعای پیوند عضو از خوک به انسان را دارد


یک استارتاپ زیست‌فناوری در آمریکا می‌خواهد پیوند عضو از خوک دستکاری ژنتیکی شده به انسان را از سال جاری میلادی شروع کند. «David Ayares»، مدیر ارشد دانش…