Quickoffice

1مطلب موجود می باشد.
اپل

کاربران iOS از این به بعد می توانند به‌رایگان اسناد آفیس مایکروسافت را ادیت کنند


امکان ویرایش اسناد آفیس مایکروسافت در iOS با استفاده از خدمات جدید سرویس Google Workspace شکل خواهد گرفت. تا پیش از این تنها می‌شد در iOS اسناد…