Quattroporte

1مطلب موجود می باشد.
خودرو

مازراتی‌های برقی در راه هستند؛ تقدیر سبز برای اسپرت‌ساز ایتالیایی


قوانین جهانی در حال سوق دادن دولت‌ها و خودروسازان به سمت خودروهای برقی و کنار گذاشتن هرچه بیشتر وسایل نقلیه درون‌سوز است. در همین راستا نیز خودروسازان…