Quantum Operation

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

این گجت پوشیدنی بدون احتیاج به سوزن ۲۴ ساعته قند خون را اندازه می‌گیرد


اندازه‌گیری قند خون برای بیماران دیابتی ضروری است و برای اینکار از سوزن در انگشت یا دست خود استفاده می‌کنند. اگرچه این روش درد کمی ایجاد می‌کند،…