یک قدم تا رونمایی تلویزیون بدون حاشیه ۸K سامسونگ

شرکت سامسونگ ساعاتی پیش با تایید تصاویری که چند روز پیش از تلویزیون هوشمند پیشرفته ۸K…