Project Loon

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

آلفابت «پروژه لون» برای عرضه اینترنت با بالون را تعطیل کرد


در سال ۲۰۱۳ گوگل با رونمایی از «پروژه لون» (Project Loon) برای فراهم کردن امکان دسترسی به اینترنت از طریق بالون‌ بسیاری را انگشت به دهان گذاشت….