PGE2

1مطلب موجود می باشد.
علمی

دسترسی دانشمندان به روشی برای معکوس کردن روند پیری مغز


پیری باعث بروز بسیاری از بیماری‌ها در انسان می‌شود و زمانی که بدن و ذهن ما پیر شود، نمی‌توانیم عملکردی مانند دوران جوانی داشته باشیم و حتی…