Oreo MacFlurry

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

زمانی که برندهای مطرح از مونولیت مرموز برای تبلیغات بهرهجویی می‌کنند


مونولیت به موضوع داغ روزهای اخیر تبدیل شده‌. این سازه فلزی مرموز که ابتدا در «یوتا» ظاهر شد و سپس در رومانی و کالیفرنیا پیدا شد، حالا…