Oct4

1مطلب موجود می باشد.
علمی

دانشمندان با جوان‌سازی سلول‌های چشم روند مضاعفسازی بینایی را وارون کردند


دانشمندان دانشکده پزشکی «هاروارد» با کمک معکوس سازی ساعت بیولوژیکی توانستند روند پیری سلول‌های شبکیه چشم موش‌ها را معکوس کنند. این نخستین بار است که درمان‌های اپی‌ژنتیکی…