NuScale

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

مشکل مالی در انتظار تازه ترین نیروگاه با رآکتور هسته‌ای ماژولار کوچک


در گذشته نه چندان دور اولین رآکتور هسته‌ای ماژولار کوچک در آمریکا تاییدیه ایمنی دریافت کرد، اما ظاهرا حمایت مالی از این پروژه با مشکل مواجه خواهد…