Now Playnig

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

گوگل حالا امکان این را دارد که نیم میلیون آهنگ را با زمزمه آن‌ها توسط کاربر تشخیص دهد


گوگل به ابزار جستجوی خود قابلیتی به نام «Hum To Search» را اضافه کرده که می‌تواند تنها با زمزمه کردن، بیش از نیم میلیون آهنگ را تشخیص…