Nova

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

ردیاب سلامتی Incus Nova معرفی شد


این روزها اغلب ساعت‌ها و یا دیگر دستگاه‌های ردیاب سلامتی، روی مچ دست قرار می‌گیرند و با توجه به حرکات یک قسمت از بدن فرد، اطلاعاتی را…