Netmarketshare

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

ازدیاد چشمگیر سهم ویندوز ۱۰ و مرورگر اج در بازار همزمان با پایین آمدن سهم کروم


شرکت «Netmarketshare» جدیدترین گزارش خود از سهم سیستم عامل‌ها و مرورگرها برای اکتبر ۲۰۲۰ را منتشر کرده که از افزایش چشمگیر سهم ویندوز ۱۰ و مرورگر اج…