NetBSD

1مطلب موجود می باشد.
امنیت

چگونه تبدیل به یک هکر ماهر شویم؟‌


در دنیای امنیت کامپیوتر، هکر کسی است که بر مکانیزم‌های امنیتی در یک سیستم‌های کامپیوتری و شبکه تمرکز دارد. سابقه جوامع برنامه‌نویسان حرفه‌ای و جادوگران حوزه شبکه‌سازی…