مدیرعامل بویینگ اخراج شد

شرکت بویینگ به‌تازگی دنیس مویلنبرگ، مدیرعامل خود را به دنبال حواشی پیش‌آمده در خصوص سقوط هواپیماهای…