MateBook X 2020

1مطلب موجود می باشد.
شرکتها

جدیدترین لپ‌تاپ هوآوی با نام MateBook X 2020 عرضه شد


لپ‌تاپ جدید هوآوی یعنی Huawei MateBook X 2020 به قابلیت‌هایی مدرن و همراه با نوآوری مجهز خواهد شد. «ترک‌پد» (TrackPad) حساس به فشار، مهم‌ترین ویژگی استفاده شده…