منتشر شدن اولین تصویر واقعی از خودروی الکتریکی شرکت «فیسکر»

خودروی تمام الکتریکی شرکت «فیسکر» (Fisker) که ماه گذشته شرکت از تولید آن خبر داده بود،…