L452R

1مطلب موجود می باشد.
علمی

بازشناختن گونه ای تازه از کرونا در آمریکا که احتمالا در برابر واکسن مقاوم است


در حالی که بسیاری امید دارند واکسن بشر را از دست کرونا نجات دهد، سروکله گونه‌های جدید پیدا شده که سرعت شیوع بالاتری نسبت به گذشته دارند….