حمله اینترنتی به اینترنت ایران(۹۸/۱۱/۱۹)

از صبح امروز به دلیل حمله منع سرویس توزیع شده یا DDS اینترنت ایران دچار اختلال…