ICT

1مطلب موجود می باشد.
ایرانسل

تقابل هدیه‌ای اپراتورها و وزارت ICT


اینترنت خبرنگاران تازه‌ترین میدان تنش پیش آمده بین دو اپراتور اصلی موبایل یعنی همراه اول و ایرانسل با وزارت ارتباطات است. دو اپراتور بعد از آنکه به‌طور…