فیسبوک از جدیدترین اپلیکیشن به نام Hobbi رونمایی کرد

فیسبوک به تازگی اپلیکیشن جدیدی تحت عنوان Hobbi را که توسط مهندسان گروه NPE Team این…