طرح شکایتی جدید علیه گوگل

اخیرا وب‌سایت جینیس (Genius) شکایتی را علیه گوگل تنظیم و ادعا کرده که این غول دنیای…