Featured

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

هواوی با افزودن ویژگی های تازه به اپ‌گالری طراحی آن را بروز کرد


هواوی از طراحی مجدد فروشگاه اپ‌گالری خود خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر بر روی بهبود نوار وضعیت آن تاکید دارد. این تغییرات توسط…