پرواز موفقیت‌آمیز اولین هواپیمای تجاری الکتریکی

آینده حمل و نقل جهان به سمت الکتریکی شدن گام بر می‌دارد و روزی نیست که…