ایلان ماسک می گوید فیسبوک را حذف کنید

ایلان ماسک ، موسس و مدیرعامل تسلا روز گذشته در توییتی و با استفاده از هشتگ…