فیلم‌هایی که اگر چرنوبیل را دوست دارید باید ببینید

دیدن فیلم‌هایی درباره‌ی فجایع روی پرده‌ی سینما گاهی به اندازه‌ی خود آن اتفاقات رعب‌آور است. پخش…