decametric radio waves

1مطلب موجود می باشد.
علمی

ناسا برای نخستین بار از عظیم ترین قمر مشتری سیگنال FM دریافت کرد


فضاپیمای جونو برای اولین بار از بزرگ ترین قمر مشتری سیگنال رادیویی دریافت کرد. ناسا می‌گوید فضاپیمای جونو (Juno) به تازگی از بزرگ ترین قمر این غول…