Core i5

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

قیمت فاش شده ی پردازنده‌های «راکت لیک» اینتل؛ ازدیاد قیمت با وجود کاهش هسته‌ها


به تازگی قیمت نسل یازدهم پردازنده‌های اینتل با اسم رمز «راکت لیک» به وسیله چندین فروشگاه اروپایی افشا شده که از افزایش تقریبا ۱۰ تا ۲۰ درصدی…