Coalition for App Fairness

1مطلب موجود می باشد.
اپل

پیسرفت دهندگان بزرگ: عوض کردن در عملکرد اپ استور میان توسعه‌دهندگان تفرقه می‌اندازد


اپل چند روز پیش از کاهش ۵۰ درصدی کمیسیون اپ استور برای توسعه‌دهندگان کوچک خبر داد. با وجود کاهش کمیسیون از ۳۰ به ۱۵ درصد، این کمپانی…