گوگل، واتساپ و اپل به درخواست استراق سمع GCHQ اعتراض کردند

یک سازمان اطلاعاتی بریتانیای درخواست استراق سمع پیام‌های رمزنگاری شده را به شرکت‌های فناوری داده بود…