BioNTech

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

شاخص ترین حملات سایبری که در ۲۰۲۰ گذراندیم


۱۲ ماه گذشته، دورانی بسیار آشوب‌زده برای متخصصین حوزه آی‌تی و همینطور کسب‌وکارها بوده و عدم قطعیتی که جهان را در خود فرو برد، بی‌شمار فرصت تازه…