اطلاعات خصوصی هزاران کارمند فیسبوک به سرقت رفت

اطلاعات خصوصی بیش از ۲۹ هزار کارمند فیسبوک که به صورت رمزگذاری نشده روی چند هارد…