Avi Loeb

1مطلب موجود می باشد.
علمی

استاد هاروارد گفت Oumuamua منتسب به یک تمدن پیشرفته فرازمینی بوده است


یکی از اساتید دانشگاه هاروارد می‌گوید شیء مرموز و استوانه‌ای شکلی که سه سال قبل وارد منظومه شمسی شد، نوعی فناوری متعلق به فرازمینی‌ها بوده است. «اوی…