Asics

1مطلب موجود می باشد.
علمی

پاداش تحقیق تازه Asics: دویدن شما را خوشحال می‌کند


شرکت اسیکس (Asics) فعال در زمینه تولید پوشاک ورزشی با همکاری محققان دانشگاه کینگز لندن تحقیقی انجام داده که نشان می‌دهد دویدن می‌تواند افراد را خوشحال کند….