به صورت رایگان آگهی خود را به میلیونها نفر نشان دهید

ثبت آگهی رایگان

Airbnb

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

حاجت عرضه عمومی سهام Airbnb از زیان هنگفت این شرکت پرده برداشت


استارتاپ Airbnb امروز درخواست عرضه عمومی سهام خود را ارائه کرده که آن را یک گام به تبدیل شدن به یک کمپانی عمومی نزدیکتر می‌کند، اما در…