گوگل در برنامه جستویش نسخه واقعیت افزدوه حیوانات را قرار داد

به گفته وبسایت ۹to5Google، نسخه واقعیت افزوده حیوانات بز آلپاین، خرس، قلابچه ماهی، پنگوئن های امپراطور،…