5G World Summit 2020

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

هوآوی از نشست سالانه 5G World Summit 2020 دو جایزه دریافت کرد


هوآوی در دو بخش «نوآورترین همکاری تجاری 5G» و «بهترین راهکار در پردازش Edge Computing» موفق به دریافت جایزه‌های رویداد 5G World Summit شد. در این رویداد…