5D Mark III

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

در سایت کانن می توان با یک ماهواره واقعی از زمین عکس گرفت


کانن در روزهای اخیر از دوربین جدیدی رونمایی نکرده، با این حال با راه‌اندازی یک سایت تجربه متفاوتی را در اختیار افراد قرار می‌دهد: عکاسی از زمین…