5 اپلیکیشن جایگزین برای تیک تاک

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

5 اپلیکیشن جایگزین برای تیک تاک


شمارش معکوس برای اجرای فرمان ترامپ مبنی بر تحریم تیک تاک، یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها در آمریکا آغاز شده است. تیک تاک اکنون چهارمین و سومین اپلیکشین…