3000 ماهواره جدید به مدار زمین

1مطلب موجود می باشد.
آمازون

آمازون در تدارک پرتاب 3000 ماهواره جدید به مدار زمین


کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) اخیرا چراغ سبز خود را به درخواست آمازون برای پرتاب بیش از 3000 ماهواره این شرکت به مدار زمین نشان داد. این…