توسعه شبکه ملی اطلاعات ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد هزینه دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به خبر هزینه ۱۹ هزار میلیاردی برای توسعه شبکه…