۴ سیارک

1مطلب موجود می باشد.
هوا فضا

۴ سیارک از کنار زمین می گذرند


در روزهای آینده ۴ سیارک از کنار زمین می گذرند که قطر بزرگترین آنها حدود ۷۵ متر است. طبق اطلاعات مرکز CNEOS ناسا،۴ سیارک با قطرهایی بین…