چرخش شانه

1مطلب موجود می باشد.
ورزشی

تمریناتی مفید برای برطرف کردن کیفوز (قوز پشت)


کیفوز یا قوز پشت کیفوز و یا به عبارتی قوز پشت از مشکلاتی می باشد که این روزها به سراغ بسیاری از افراد بخصوص در قشر جوان…