پیرودوکسین

1مطلب موجود می باشد.
پژشکی

خواص ویتامین B6


ویتامین B6 یکی از ویتامین های گروه B است که به سیستم عصبی مرکزی کمک می کند. این ویتامین در تولید انتقال دهنده عصبی سروتونین و نور…