پوست مصنوعی الکترونیکی

1مطلب موجود می باشد.
تکنولوژی

ساخت پوست مصنوعی الکترونیکی که درد را درک می کند


محققان دانشگاه RMIT استرالیا موفق به ساخت پوست مصنوعی الکترونیکی شده‌اند که قادر است در برابر درد واکنش نشان دهد. اگرچه ساخت پوست مصنوعی تازگی ندارد و…